Cam nòng vàng, bưởi da xanh, bưởi diễn, cam canh, cam v2