Bóc Màu Essence 4.0
Dung tích: 500ml
Công dụng: Bóc tách hạt màu không mong muốn ra khỏi tóc mà không gây hại cho tóc. Giúp thay đổi màu tóc một cách dễ dàng mà không lo sậm màu, không ăn màu.
Bóc đỏ, đen, kim loại, phủ bóng...
Hdsd: Gội sạch tóc, lau khô, bôi Bóc màu lên phần cần bóc, ủ hoặc kích nhiệt 20-30p. Có thể bóc 2 lần nếu chưa sạch. Sau đó xả thật sạch bằng nước ấm.
#bocmau #mau #boc #tachmau #tachmau #bocmautachmauesssence #essence #bocmauessence #tachmauessence #bocmaunhuomessence #ruamau #ruamauessence #bocmaukhonghaitoc #Tóc #Màu #Essence