𝕋ℍ𝕌𝕆̂́ℂ ℕℍ𝕌𝕆̣̂𝕄 ℕ𝔸ℕ𝕆 ℂℍ𝕀𝕂𝕆 - màu nhuộm thời trang không cần tẩy tóc 💢 tự động cân bằng, phủ bạc, phủ bạc màu thời trang 💢 nhuộm siêu bóng mềm.💢Hạt màu nano siêu mịn,sâu màu,bền màu.💢Nhuộm + dưỡng 2 trong 1 💢Tóc siêu bóng mềm.
dung tích: 100ml
🌻🌻🌻Bảng màu độc lạ,duy nhất trên thị trường:
✅Màu KHÓI TRẦM không cần tẩy tóc.
✅Màu KHÓI LẠNH không cần tẩy tóc.
✅Màu ĐEN ÁNH MATCHA không cần tẩy tóc.
✅Màu NÂU ÔLIU không cần tẩy tóc.
✅Màu NÂU RÊU không cần tẩy tóc.
✅Màu RÊU ĐEN không cần tẩy tóc.
✅Màu TRÀ SỮA không cần tẩy tóc.
✅Màu XANH ĐEN không cần tẩy tóc.
✅Màu CARAMEL không cần tẩy tóc.
Không cần kiến thức màu quá cao siêu b cũng có thể làm CHUYÊN GIA MÀU SẮC ✌️✌️
(mua 50 tuyp được tặng bảng màu).
- - - 🌸🌸🌸❤❤❤🌸🌸🌸 - - -