Kem nhuộm tóc giá rẻ
Không ship lẻ
Ship theo lóc 10 tuýp
Và giao theo thùng 10 lóc.