Nhuộm đen và nâu bibop
dung tích : 500mlx2
Nhuộm không hôi
không rát
không dính
không phai đỏ sau khi nhuộm
ăn bạc hiệu quả 100%
không gây khô tóc