Oxi sữa dưỡng chất
Hương dứa 1000ml
Chiko
Kem đặc, chống rát, chống xót da đầu
Giúp nhanh lên màu
Tiết kiệm
#oxi #oxichiko #tronhuom #tronhuomchiko #chiko