⚡Nhuộm màu đẹp và dễ dàng hơn với Trợ nhuộm #KAMI
Ưu điểm vượt trội của dòng oxi
✅ Chống xót tuyệt đối
✅ Lên màu nhanh, màu có độ bóng, mềm và ánh sắc màu rất sâu
✅ Độ bền màu cao, mùi thuốc thơm hương socola
✅ Giá cả phải chăng, salon nào cũng có thể dùng được
Có 3 thông số 6, 9 , 12