☘️𝐎𝐗𝐘 ESSENCE – 𝐁𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍 𝐕𝐔̛𝐎̛̣𝐓 𝐓𝐑𝐎̣̂𝐈 𝐕𝐄̂̀ 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐍𝐇𝐔𝐎̣̂𝐌🎉
🎉Dòng Oxy Essence là một bước tiến vượt trội về chất lượng sản phẩm Oxy.
👉Với dạng sữa sáng mịn, mùi hương thảo dược bạc hà, dễ chịu khiến bạn yêu ngay từ lần sử dụng đầu tiên.
👉Tăng cường hiệu quả lên ánh sắc màu chuẩn tone.
👉Ít amoniac, không hắc, khiến cho tóc giảm thiểu được tình trạng khô xơ hư tổn sau khi nhuộm.
👉Chống xót da đầu hiệu quả, bảo vệ sức khỏe của người dùng và khách hàng.
đủ 3,6,9,12