Cao 15cm
Thích hợp kê đĩa. 15-20cm
Chất liệu nhựa tốt