Kệ gỗ kê đĩa trang trí
- gỗ phun pu đen
- cao 30cm ( kê đĩa 30-40cm)
Hàng đẹp, thanh, chắc chắn