Kệ nhựa trong suốt trang trí kê đĩa
- Nhựa
- Cao 18cm
Thích hợp kê đĩa 18 - 25cm