Dùng kẹp các túi thực phẩm rất kín
Kích thước. 15cm