Dùng móc treo đĩa lên tường trang trí rất đẹp
- size 1. 15-19cm
- size 2. 19-24cm
- size 3. 24-30cm