🍂#TINH_DẦU_THẢO_DƯỢC_DẠ_THẢO_LIÊN phục vụ khách trong mùa dịch #Sars_CoV2 #nCoV19 #Covid19 #Corona nhé.

⚠️Hãy bảo vệ sức khỏe gia đình bạn với 👇👇👇
1/ #Tinh_dầu_trị_hô_hấp (#An_nhi)👉 nhỏ vào khẩu trang😷 trước khi ra ngoài, đến nơi đông người. Tinh dầu khuếch tán vùng mũi ngăn vi khuẩn xâm nhập vào đường hô hấp🌾🌿

2/#Tinh_dầu_răng_miệng 👉súc miệng diệt khuẩn có hại nằm trong khoang miệng🌾🌿

3/ #Tinh_dầu_sả_chanh👉 thoa mũi, xông diệt khuẩn trong nhà🌾🌿

4/ #Gel_rử_tay_khô_kháng_khuẩn 🌾🌿