BÊN MÌNH CHUYÊN SỈ TẤT CẢ CÁC LOẠI TRÀ VIÊN ĐẶC BIỆT LÀ TRÀ ĐƯỜNG PHÈN ATISO + ĐƯỜNG PHÈN CÚC + ĐƯỜNG PHÈN CHANH VÀNG NEWZEALAND
SỈ THEO BẢNG GIÁ SAU 3 KÍ ĐẾN 9 KÍ GIÁ 130K
10 KÍ ĐẾN 19 KÍ GIÁ 120K
20 KÍ TRỞ LÊN GIÁ 110K