Trà thái xanh
- loại đóng gói ở việt nam
- hàng sẵn tại kho