Lố 20k

Bill trên 1tr rưỡi mới giá sỉ đăng nhé

sl100 19k

sl200 18.5k

Sl500 18k

Sl800 17k

Sl1000 16k

Sl fix thêm