Che khuyết điểm và tạo khối 6 ô Bắc mỹ siêu đẹp, siêu lì, che khuyết điểm tốt, hàng chuẩn, hộp lớn tiết kiệm.