Chất liệu chuẩn bạc ta. Dễ đeo cho tất cả các bé gái. Lấy nhiều liên hệ nhé