combo 10 Vòng tay nhiều tầng đủ mẫu giá sỉ 120k 10 vòng z a l o 0 9 8 72 1 79 5 2