mặt phật adida, mặt phật hộ mạng bọc bạc ta chuẩn đẹp. hàng dễ bán. không lỗi mùa. lỗi mốt