Mặt Phật Bọc Rồng - 015
Nhẫn Tỳ hưu bạc Ta 100%, đá phong thủy theo mệnh,phù hợp nữ đeo, tỳ hưu giúp hút tài hút lộc, bạc ta kỵ gió, bảo vệ sức khỏe, được chọn các màu