Nhẫn hồ ly mang lại may mắn trong kinh doanh và trong tình duyên. Chất liệu chuẩn bạc ta. Hàng dễ bán.