Kích thước: 30cm*20cm*10cm* cao*dài*rộng

Chất liệu chuyên dụng cao cấp

Đường may tỉ mỉ, chắc chắn.

có phản quang trong đêm

có sạt USB .

ĐA NĂNG : đeo chéo, trước ngực , sao lưng. ôm sát người tăng đưa cao hoặc thấp