Kích thước: 31cm*20cm*13cm* cao*dài*rộng

Chất liệu chuyên dụng cao cấp

Đường may tỉ mỉ, chắc chắn.

có phản quang trong đêm

có sạt USB ,có khóa thay đổi theo ý muốn.

ĐA NĂNG : đeo chéo, trước ngực , sao lưng. ôm sát người tăng đưa cao hoặc thấp