Mình ở cửa khẩu Tân Thanh chỉ các mặt hàng Ai có nhu cầu liên hệ nhé