Hàng kèm hộp + túi vải + bill card + kèm dây bảng to

===Kb Zlo sỉ 0.9.0.7.7.4.2.2.2.4 ===để cập nhật thêm nhiều mẫu