Mình ở cửa khẩu Tân Thanh sỉ các mặt hàng Ai có nhu cầu liên hệ nhé