Mình ở cửa khẩu Tân Thanh sỉ các mặt hàng ai có nhu cầu liên hệ nhé