kích thước: 55.0 cm * 27.0 cm * 23.0 cm D*C*R CHỊU LỰC TỐI ĐA 65KG

Trọng lượng túi : 65.Kg

Túi mềm : Có thể gập lại gọn gàng