Chân váy lệch vạt ulzzang.
Chất thô mềm k cứng ngắc.mặc siêu thích
Sỉ 39k-55k