Chân váy tennis ka ki
Chắc bên mình làm bằng chất liệu ka ki nhé các ty. K p là kate hay thô đâu ạ
Sỉ 46k- 56k