Váy kẻ caro xanh 2 dây
Chất kẻ thô siêu đẹp.60kg đổ xuống
Sl 5.6x