chuyên sỉ rất nhiều mẫu mã tất chân nam
Nữ trẻ em
- hàng chuẩn như ảnh. Mẫu tất cổ dài giá sỉ chỉ từ 9k/ đôi
- chất đepj ko bao xù
Sỉ zaloo:0-8-3-4-193-228