Quần tất lứoi hàng qc cao cấp
Chất liệu siêu dai nên rất bền
Hộp đựng lịch sự
Hàng chuẩn như ảnh
Vỉ 6c
Sỉ zallo :0-8-3-4-19-3-228