Đăng thông tin nhà cung cấp

Nếu bạn là nhà bán sỉ, nhà cung cấp, nhà phân phối mà muốn đăng tin lên Chợ Sỉ, bạn có thể điền thông tin tại đây: https://forms.gle/44AS5PFBCr2yu2Lr6